Konesaumakate on kestävin kateratkaisu.

Konesaumakate sopii erinomaisesti sekä julkisiin rakennuksiin että omakotitaloihin.Tämä profiili vaatii aina ammattipeltisepän asennuksen.


VESIKATTOVÄRIT

Huomaathan esitetyn värin olevan viitteellinen, sillä käyttämäsi näyttö vaikuttaa aina näkymään.

VAKIOVÄRIT

 

 

 

 

 

 


ERIKOISVÄRIT

 

Ota yhteyttä
Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§

1. Rekisterinpitäjä
Rovaniemen Pelti-Seppo Oy
Y-tunnus: 2930962-6
Sipolantie 1
96100 Rovaniemi
Sähköposti: info@peltiseppo.fi

2. Yhteyshenkilö
Antero Hirvonen
Puh. 040 547 1509
Sähköposti: info@peltiseppo.fi

3. Rekisterin nimi
Rovaniemen Pelti-Seppo Oy tarjouspyyntörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rovaniemen Pelti-Seppo Oy käyttää kerättyjä henkilötietoja asiakkaan palvelupyyntöön vastaamiseen (tarjouspyyntö).

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kootaan asiakkaan antamia tietoja, joita tarvitaan esisijaisesti hänen toivomansa palvelun (tarjouksen toimittaminen peltikatoista) tuottamiseen. Henkilötietoja asiakkaalta kerätään seuraavasti: nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköposti. Lisäksi rekisteriin kerätään tarjouksen tekemisen kannalta olennaista tietoa katon mallista, mitoista ja materiaalista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä kokoaa rekisteriin ne tiedot, jotka asiakas itse antaa Rovaniemen Pelti-Seppo Oy:lle tarjouksen toimittamista varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rovaniemen Pelti-Seppo Oy ei luovuta tietoa muuhun kuin Rovaniemen Pelti-Seppo Oy:n myyjien käyttöön kohdassa 4 mainittuun tarkoitukseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot tallentuvat Rovaniemen Pelti-Seppo Oy:n palvelimelle, jota suojaa käyttöjärjestelmän suojausohjelmisto. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterit sijaitsevat lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus
Tietonsa Rovaniemen Pelti-Seppo Oy:lle luovuttaneilla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, yhteystiedot kohdassa 2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rovaniemen Pelti-Seppo Oy korjaa tai poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on tarkoituksen kannalta tarpeeton. Rekisteröity voi myös itse vaatia tiedon korjaamista tai poistamista, jolloin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.